Lis aktivite Patrick Andre


 • commented on Sondaj Tranzisyon 2019-12-12 12:15:03 -0400
  Mwen bat gwo bravo pou sondaj sa ki sot reyalize a ! Mwen fe nou anpil konpliman pou reyalizasyon e piblikasyon li an Kreyol. Gras a sondaj sa nou gen yon lide pi kle de sa majorite moun nan popilasyon an panse e vle. Mwen swete pou anpil lot sondaj konsa fet detanzantan pou nou ka avanse pi byen e pi vit. Kek ti remak: mwen panse nan komansman rapo a nou te dwe eksplike sa ki yon “sondaj opinyon aleyatwa stratifye” pou tout moun ka kle sou sa. Nan premye tablo sondaj la, mwen pa we ki jan chak reprezantasyon graphik matche a kesyon ki te poze a. Nan metodoloji fe sondaj la nan telefon, map mande: kijan nou fe verifye laj patisipan yo e sou ki krite nou chwazi patisipan yo ? Yon denye kesyon: Eske echantiyon 1000 moun ase pou reprazante nan sondaj sa majorite popilasyon an ? Ma p di anko efo a valab e li merite pou gen lot komante de moun ki espesyalis nan domen la pou bay apresyasyon pa yo.

  REPONS: Bonswa Patrick, mèsi pou enterè w. N ap travay sou mete sou pye Bawomèt politik ANVA a ki prevwa 12 sondaj pa ane sou kesyon ki konsène sosyete nou an. Nou nan faz chache finansman, si w ka ede rive nan www.ayitinouvlea.org/don epi ankouraje lòt moun fè sa.

  Pou lòt kesyon yo, nou envite w konsilte dokiman rapò sondaj la ki gen enfòmasyon sou Metodoloji sondaj la la: https://drive.google.com/open?id=1TMYof1emKcgxgbJSRbCe07fmsStqZpK-9G8O3qoKWAc

  Jwaye Nwèl

 • signed up on Enskri 2018-12-11 14:52:40 -0400

  Enskri

  Ranpli fòmile sa pou w ka kòmanse konstwi #AyitiNouVleA.

  Enskri