Lis aktivite Louis Lifenson


 • wants to volunteer 2019-10-14 08:32:02 -0400

  Task Force Jistis

  Asosyasyson #AyitiNouVleA gen plizyè Task Force ponktyèl baze sou konpetans moun ki ladan yo. Chak TF travay sou yon dosye presi epi disparèt lè dosye a boukle. Si w rive sou paj sa sèke w ta renmen rejwenn TF Jistis la. Men kèk ti enfòmasyon ou dwe genyen anvan w pwopoze tèt ou kòm volontè. Apre sa, yon manm TF Jistis la a ap kontakte w pou n ka avanse. 

  Pou konstwi #AyitiNouVleA, anplis eli yo, nou bezwen :

  - jij ⚖
  -polisye 👮
  - enspektè fiskal 🕵
  - pwofesè 👩‍🏫
  - responsab biwo vòt ❎...

  Nou bezwen moun nan tout kote sistèm nan itilize pou kontinye kouvri koripsyon, kenbe enpinite.

  Angaje w jodi a.

  Vini volontè

 • answered 2019-06-17 22:22:06 -0400
  Q: Ki pati ou pi renmen nan pwojè #AyitiNouVleA?
  A: Pwojè global la

  Konsiltasyon ANVA

  Soti, 14 fevriye rive 14 me 2019, Ayiti Nou Vle A ap lanse yon konsiltasyon nasyonal sou pwogram ki pou pèmèt nou konstwi #AyitiNouVleA.

  Nan moman sa, n ap pran sijesyon sou 9 tematik #LideAnvanLidè yo, ki repati sou 3 gran aks:

  1. envestisman nan moun : edikasyon, manje, lasante
  2. envestisman nan jan moun ap viv : ekonomi, lakilti, travay
  3. envestisman nan kote moun ap viv : anviwònman, enèji, sekirite

   

  Nou envite w klike sou tematik ou pi enterese ladann nan pou w vote pou sijesyon ki fèt yo oubyen ajoute pa w.

  Si w bezwen reli pwogram #AyitiNouVleA, li disponib nan lyen sa: https://www.ayitinouvlea.org/pwogram


  Nou ta renmen tou gen avi w sou pati w pi renmen nan pwogram #AyitiNouVleA. 

  #AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

  Patisipe nan ankèt la

 • wants to volunteer 2018-11-17 08:18:23 -0400

  Patisipe nan konstwi #AyitiNouVleA

  Ranpli fòmilè sa pou n ajoute w nan lis volontè yo

  Vini volontè