Gregoire Rocher 13p

Lis aktivite Gregoire Rocher


  • Plan pou nou geyen

    Fok nou komanse ak premye rezolisyon an sou petricaribe a. Idantifye vole yo manifeste devan pot yo fóse yo rann tet yo bay lajistis e konsa na continue pran yo gren pa gren. 


  • commented on Lapolis gen tout libète l 2019-03-04 19:26:00 -0400
    Solisyon sekirite se ajoute 30.000 polisye an plis e kite chak vil kankou gen majistra gen ou chef polis ki sou kontwol direkte general la. Men efektif polis chak vil la ap depann de mwayen e Bidje mairie ya. Konsa nap kreye yon sot de polis kominote ki konnen e ki abite nan kominote a ki gen entere pwoteje zonn la an menm tan pou nou fe de dyob lapolis ou dyob de vale e respe le nap bayo mwayen ekonomik pou yo viv kom klas mwayenn