Antoinius Gabriel 23p

Lis aktivite Antoinius Gabriel


 • published Vin manm 2019-06-15 10:57:38 -0400

  Adezyon

  https://www.youtube.com/watch?v=oIjflxFJHDQ

  Vini yon manm nan Ayiti Nou Vle A vini ak yon kantite benefis, tankou satisfaksyon nan konnen ou ap ede konstwi yon Ayiti kote tout moun ka viv nan diyite. Men, li plis pase sa. Nou ka konte sou manm nou yo pou pwoteje dwa nou chak genyen pou bay dizon nou nan kijan peyi nou ap gouvène. Manm nou yo konprann se ak angajman sitwayen n ap reyisi refonde demokrasi nou an pou n konstwi #AyitiNouVleA, rann rèv Ayisyen an posib.

  Si w vle kontribiye san w pa vin yon manm, klike la. Mèsi.

  Enskri