SEKIRITE Selil kominote pou jèn yo

Chak jèn 18 a 28 an, dwe anrejistre pou fè pati yon selil sekirite kominotè - paske yo fè pati yon gwoup laj demografik ki vilnerab. Nan #ayitinouvlea nou oblije monte komite vigil, sekirite ak travay pou jèn yo - pou yo pa ake nan sakpasa, tankou: dwog, gang, pwostitisyon. Sekil Sekirite Katye (SSK) dwe kolabore ak lapolis pou jere pwoblèm yo, antisipe sou pwoblèm yo, pou yo pa tounen yon kriz. Gang yo ap vale teren sou nou. Radyo ap bayo lapawol epi, yo fonksyone alèz nam figi tout moun. Yo kanibal, kriminel san pitye. Yo asosye ak gwo biznisman ki bezwen asire sekirite magazen yo. Yo asosye ak politisyen ki bezwen kraponnen kompetitè yo. Repons la pa fasil.


Afichaj yon reyaksyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.