SE MOUN NOU YE TOU... OK?

Lè wap pale de pwoblèm sante nan peyi ki pov anpil, ou reyalize ou paka iyore kondisyon ekonomik yo diferan. Se yon reyalite, estanda lavi moun sou planet la diferan, sivan paramèt sosyo-ekonomik yo: - enèji, transpo, alimantasyon, edikasyon, teknoloji, anviwonman Kidonk, wap mande tet ou, poukisa, grangou nou rele klowoks, lamize ak move kondisyon anviwonman, viv sou pil fatra, pata dwe konsidere tankou de danje pou la sante kretyen vivan. Kondisyon de baz pou viv sou la tè poko antre nan tèt anpil Ayisyen. Kidonk, moun ki ap viv nan kondisyon difisil, san dlo potab, san dlo pou lave ko yo, san manje kantite pwotein ak kalori minimum, yo soufri yon lot jan de maladi ki mande yon lot jan de tretman. Se pousa mwen poze kesyon an: Se moun nou ye tou. Nou pa zannimo. Ala baz, politik swen sante minimal pou moun ki ap viv nan povwete ekstrem, se yon konsep diskriminatwa. Nou oblije teni kont de bezwen primè yo, e an meme tan, nou oblije planifye deplasman moun yo, pou yo pa kontinye viv nan kondisyon enfra-umen ki ap toukou fè yo tonbe malad. Kidonk, pou nou, nan Ayitinouvlea, yon moun kap viv nan lamizè, se yon moun ki ta dwe konsidere tankou yon malad. Grangou atros, se yon epidemi grav. Nou sipoze deplase moun kap viv sou pil fatra, nan katye kote gen dlo santi, kote bet ak kretyen vivan poupou menm kote. Nou se moun tou, de yon slogan pou entepele nasyon an, sou nivo enfra-umen inakseptab ke anpil moun ap viv.


Afichaj yon reyaksyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.